ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ – ΒΙΤΑΛΗ ΛΕΚΚΑΣ ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

9.00