ΑΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ (ΣΟΦΡΑΣ – Α.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΛΕΚΚΑΣ – Π.ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΑΘΑΣ)

16.50