ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ – ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥΣ – Νο 1

11.00