ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΤΙ ΑΓΑΠΗΣΑ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ – ΒΑΡΔΗΣ – ΒΙΤΑΛΗ – ΒΟΣΣΟΥ – ΔΑΚΗΣ – ΛΙΔΑΚΗΣ – (2CD)

13.50