ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ – ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΝΟ.11 – ΒΙΡΑ ΤΙΣ ΑΓΚΥΡΕΣ

8.00