ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ -ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ – ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΨΙΛΙΕΣ

13.00