ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νο 1

11.00