ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ -ΤΑΣΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ – ΠΑΓΩΝΑ

8.00