ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ – ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΟΙ ΧΑΝΤΡΕΣ – (OST)

8.00