ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ – ΟΜΗΡΟΣ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ)

13.50